સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

IIT GANDHINAGAR REQUIREMENTS 2020

IIT GANDHINAGAR REQUIREMENTS 2020

On 21/03/2020, IIT Gandhinagar announced Job notification to hire candidates who completed M.Phil/Ph.D for the position of Post Doctoral Fellow.Company Name : IIT Gandhinagar Post Name : Post Doctoral Fellow No of Posts :1 Post Salary :Rs. 45,000 - Rs. 60,000/-Per Month Last Date to Apply :15/06/2020

Post 01

SALARY. 45,000 60,000 PER MONTH

Last date 18/05/2020