સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Home Learning Study Materials video Std 11 DD Girnar/Diksha portal Video


Home Learning Study Materials video Std 11 DD Girnar/Diksha portal Video


Gujrat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a leading state level institution for enhancing quality education in state and state level primary and secondary schools.The Upgraded SCERT, now known as the Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT), is a fully-fledged state-level educational institution and is managed and guided by a board of directors as well as an executive committee.


Gujarat state Textbook Mandal was established in AD 1969 on 21st October. Since 38 year mandals main target. High quality textbooks are published and to Gujarat students they're easily available at reasonable prices.

With health officials anticipating large portions of the nation’s population becoming infected within the coming months, Bacow said the choice to postpone was the sole thanks to help make sure the safety of the thousands of members of the Harvard community who gather on campus for Commencement Exercises each May.


To improve primary, secondary and higher level course for it researches are conducted and it is encouraged.