સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Indian Army Recruitment 2020 For 99 Posts

Indian Army Recruitment 2020 For 99 Posts


 Starting Date of Apply :- 
27th July, 2020

Last Date of Apply :-
31st August, 2020
Job Details :-

Application Process :- 
Online

Recruiter Organisation :- 

Join Indian Army

Post Name :- 

Soldier General Duty Posts

Job Location :- 

All over India
VACANCY :-

99 Posts
SALARY :-

As per Indian Army.
EDUCATIONAL QUALIFICATION :-

Educational Qualification :- 
Matric / 10th / SSLC or equivalent with 45% marks in aggregate and minimum 33% marks in each subject.
ELIGIBILITY CRITERIA :-

Age Limit :- 
171/2 to 21 years (Born Between 01 Oct 1999 to 01 Apr 2003).

Nationality :-
Must be Indian.

Application Fees :-
No Application Fee.

Selection Procedure :- 

  • Physical Fitness
  • Medical Test
  • Written Test
Important links
NotificationApply Now