સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Dr Babasaheb Ambedkar Open University - BAOU Recruitment 2020

Dr Babasaheb Ambedkar Open University - BAOU Recruitment 2020

Job Details:
Posts:

Teaching Posts:
Assistant Professor - Public Administration: 01 (Second Attempt) 
Advt. No. 02/2020:
Assistant Professor - (English: 03, Gujarati: 02, Hindi: 01, Sanskrit: 02, Education: 01, Social Science: 02, Economics: 01, Political Science: 01, Library and Information Science: 03, Spl. Education: 01): 17
Non-Teaching Posts:
Electrical Engineer: 01
Public Relation Officer cum Extension Officer: 01
University Development Officer: 01

Total No. of Posts: 21

Educational Qualification: 

Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

Candidates will be selected based on an interview.

Important Dates:

Assistant Professor - Public Administration
Last Date to Apply Online: 30-09-2020
Last Date to submit hardcopies: 06-10-2020
Advt. No. 02/2020
Last Date to Apply Online: 21-09-2020
Last Date to submit hardcopies: 27-09-2020

How to Apply ?: 

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website and send hard copies to given address in the advertisement. 
Advertisement: Click Here
Assistant Professor - Public Administration: Click Here
Advt. No. 02/2020 Other Teaching - Non Teaching Posts: Click Here
Official Website: Click Here

Apply Online: Click Here