સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Mega Digital Job Fair 2020Mega Digital Job Fair 2020


Mega Digital Job Fair: Department of Labor and Employment, Office of the Director of Employment and Training, Gandhinagar Administrative Assistant Director (Employment) - Model Career Center as well as University Employment Bureau Vadodara jointly organized by Parul University

Employment Office Vadodara has published Advertisement for below mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.


Online Recruitment Fairs have been organized from 31/08/2020 to 12/9/2020 through Telephonic, Google Meet, Skype etc. to provide employment opportunities to every employed candidate against the vacancies registered by.

Candidates and employers who want to participate in it will have to do the compulsory registration on the following link.